Çim
06 Şubat

Çim


İnsanoğlu sürekli kendi doğasına dönme isteğindedir. Bu istek özellikle kentsel hayat-kentsel yaşam ve binaların fazla olduğu metropollerde göze çarpmaktadır. Bu kendi doğana dönme isteği günümüzün zor yaşam koşulları düşünüldüğüne lüks bir ihtiyaç olmaktan çıkmış asli temel bir ihtiyaç halini almıştır. 
Bu ihtiyaç ve insan eğilimleri çim bitkilerininde önemini arttırmıştır.
Çim;Futbol sahalarından golf sahalarına, yol kenarından evimizin bahçesine, çatısından duvarlarına kadar pek çok alanda uygulanmaktadır.
Çim uygulamaları üç farklı yöntemle yapılmaktadır.
Birinci Yöntem: Tohumla Çim Alan Tesisi
Çim alanların kurulmasında seçilecek olan çim türleri ve ekim zamanı büyük önem taşımaktadır. Tohum ekimi oldukça basit olmasına rağmen çim alanların kurulmasında seçilecek olan çim türleri ve ekim zamanı büyük önem taşımaktadır. Tohumla uygulama çok basit bir işlem olmasına rağmen, düzgün ve titiz yapılmazsa ekimden önce yapılan bir çok işlem boşa gidebilir.
Uygulama; Alt yapısı hazırlanan (sulama, drenaj, nebati toprak dolguları) alan artık çim tohumu uygulaması için hazırdır.
Çim tohumları çok küçük oldukları için tohum yatağının hazırlanmasında ve ekimde gereken özen gösterilmelidir. Bu amaçla çim yatağı 10 cm derinliğe kadar milli toprak ve yeterince organik madde içeren malzeme ile karıştırılarak hazırlanmalıdır.
Tohum atılmadan önce çim başlangıç gübreleri veya çim taban gübrelerinin kullanılması da çim tohumlarının çimlenme sonrası sağlıklı beslenmeleri için uygun olacaktır. Ayrıca çim tohumu toz mantar ve toprak altı zaralıları ile karıştırılıp atılması da çimlenen çim bitkilerinin mantari hastalıklardan ve karınca gibi bir kısım canlıların tohumları taşımalarına engel olacaktır.

Elle veya makine ile yapılan ekimden önce silindir veya tokmak kullanılarak alan çok fazla olmamak kaydıyla sıkıştırılmalıdır.
Tohum atıldıktan sonra 1 cm kalınlığında kapak toprağı atılarak alan tekrar silindirlenmelidir.
Bu uygulamalardan sonra alanın düzgün sulanması neticesinde mevsimsel sıcaklıklar ve kullanılan çim tohumu türüne göre bir hafta içinde çimlenme ve kendini göstermeye başlayacaktır.
Çim sağlığı ve çimlenme alanın düzenli sulanması ile mümkündür.!

İkinci Yöntem:Rulo Çim İle Hazır Çim Uygulaması 
Belirli bir üretim sahası içerisinde yetiştirilen, çimlenmesi ve gelişimi sağlanan çim bitkilerinden oluşan dokunun uygun şartlara ulaştığında özel makineleri sayesinde kesilerek çim alan tesisi yapılacak alana rulo halde getirilip, alana uygulanarak alanın çimlendirilmesi işlemidir.
Hazır çim alınırken aynı bölge şartlarına sahip olması, uygulayacağımız alana uyumlu tekstürlerde olması gerekmektedir.
    *Hazır çim ekme çime göre; günü birlik uygulama ve görsellik tamamlama yapar.
    *Yabani otlardan arındırılmıştır.
    *Başlangıçta tohumlu uygulamaya göre basıma daha dayanıklı ve sağlıklıdır.
    *Daha erken sık bir doku oluşturur ve alana daha sık kaynar.
Başlangıç maliyeti yüksek gibi gözükse de daha sonraki bakım maliyeti düşünüldüğünde daha uygun maliyetlidir.
Tohumla uygulamada olduğu gibi alan hazırlığı tamamlanıp silindirle sıkıştırılan alana rulolar halinde getirilen çim ruloları, alana aralarında boşluk kalmayacak şekilde öpüştürerek alana serilir. Serim işlemi yapılan alan sulanarak silindirlenir. 
Bazı uygulamalarda mevsimsel durumlara göre rulolar arasına mil yada toprak serilerek ruloların toprak ile birleşim noktalarından hava almasını engellemek gerekmektedir.Hazır çim uygulamasından sonra alanın bol bol sulanması da bu sebepledir. Alanın bol su ile sulanması ruloların alttan ha va almasını engelleyeceği için tutmama yada kuruma minimuma iner.

Üçüncü Yöntem; Hidroseeding
Tohumlu uygulama yada hazır çim yapımının uygulamasının zor olduğu alanlarda; toprak erozyonu vb. gibi eğimli alanlar için sıkça kullanılan bir yöntem olup hızla tesis edilmesi ve yine topraksız ekim olduğu için yine son dönemde dikkat çeken bir çim alan tesisi uygulama türüdür.

Bu yöntemde hızlı, uygun maliyetli ve sorunsuz sık dokulu alanlar oluşturulur.